#edit #ravi #kim won shik #cr: vivaravida #kidol #korean men #I liked his blonde hair better tbh #vixx
11 months ago, 1381586280
23:58, 20131012
130 notes
 1. raksaisme reblogged this from sleepytaekwoon
 2. kim-wnshik reblogged this from kimwoncharming
 3. nimimalist reblogged this from sleepytaekwoon
 4. wonsik-sunbae reblogged this from ravehs-wife
 5. minandkai reblogged this from sleepytaekwoon
 6. ravehs-wife reblogged this from sleepytaekwoon
 7. heeyeonn reblogged this from sleepytaekwoon
 8. bake69neko reblogged this from sleepytaekwoon
 9. sleepytaekwoon reblogged this from kimwoncharming
 10. kimwoncharming reblogged this from seotureun
 11. ravipsdontlie reblogged this from seotureun
 12. kpopseoulkpop reblogged this from cherrybxoxo
 13. 61-4-chba reblogged this from cherrybxoxo
 14. cherrybxoxo reblogged this from xxinkeyxx
 15. guonshiq reblogged this from xxinkeyxx
 16. xxinkeyxx reblogged this from seotureun
 17. jo-a-hae-yo reblogged this from seotureun
 18. jongintomehard reblogged this from seotureun
 19. gareki-wife reblogged this from seotureun
 20. nesohan reblogged this from seotureun
 21. kimidimi reblogged this from sugoi-baby
 22. agentravi reblogged this from taekfuckingwoon
 23. overexoposed reblogged this from jiyonq-ah
 24. jiyonq-ah reblogged this from a-r-c-a-n-e
 25. nothingivebecome reblogged this from welcometonellysworld
 26. welcometonellysworld reblogged this from pock2
 27. silverge reblogged this from seotureun
 28. kekekeo reblogged this from rubmesomevixx