#edit #ravi #kim won shik #cr: vivaravida #kidol #korean men #I liked his blonde hair better tbh #vixx
10 months ago, 1381586280
23:58, 20131012
128 notes
 1. kim-wnshik reblogged this from megarav-ish
 2. nimimalist reblogged this from sleepytaekwoon
 3. wonsik-sunbae reblogged this from ravehs-wife
 4. minandkai reblogged this from sleepytaekwoon
 5. ravehs-wife reblogged this from sleepytaekwoon
 6. heeyeonn reblogged this from sleepytaekwoon
 7. bake69neko reblogged this from sleepytaekwoon
 8. sleepytaekwoon reblogged this from megarav-ish
 9. megarav-ish reblogged this from seotureun
 10. ravipsdontlie reblogged this from seotureun
 11. kpopseoulkpop reblogged this from cherrybxoxo
 12. 61-4-chba reblogged this from cherrybxoxo
 13. cherrybxoxo reblogged this from xxinkeyxx
 14. guonshiq reblogged this from xxinkeyxx
 15. xxinkeyxx reblogged this from seotureun
 16. jo-a-hae-yo reblogged this from seotureun
 17. jongintomehard reblogged this from seotureun
 18. gareki-wife reblogged this from seotureun
 19. nesohan reblogged this from seotureun
 20. kimidimi reblogged this from sugoi-baby
 21. agentravi reblogged this from taekfuckingwoon
 22. overexoposed reblogged this from jiyonq-ah
 23. jiyonq-ah reblogged this from a-r-c-a-n-e
 24. nothingivebecome reblogged this from welcometonellysworld
 25. welcometonellysworld reblogged this from pock2
 26. silverge reblogged this from seotureun
 27. kekekeo reblogged this from rubmesomevixx
 28. a-r-c-a-n-e reblogged this from heelapenguin
 29. heelapenguin reblogged this from taekfuckingwoon